Åkbar Sopskur

En åkbar Sopskur är en sopskurmaskin som både sopar upp mindre skräp och samtidigt skurar golvet såsom en skurmaskin. Skopskurmaskiner har i regel cylinderborstar som samtidigt som de skurar, även ser till att skräp i storlekssegmentet pallflis, grus och packningsklamrar etc sopas upp i en separat behållare. En åkbar sopskurmaskin är idealisk för miljöer såsom lager, industrier och verkstäder.
RCM Combo kombinerad sop & skurmaskin
RCM Combo, en kombinerad sopskurmaskin som gör jobbet lika bra som renodlade skur och sopmask...
Fler varianter