Entrésystem

Ett entrésystem kan vara så enkelt som att välja rätt entrématta till kontoret, men det kan också vara ett välbyggt hjälpmedel i flera steg för att minska mängden smuts i lokalerna. Skrapgaller, ringgummimattor och traditionella entremattor som tar upp fukt är alla perfekta delar för att bygga en lösning anpassad efter behov. Vid enklare entréer kan en kombinationsmatta vara den perfekta lösningen. Har du frågor om entremattor eller entresystem? Kontakta oss så hjälper vi dig.