Sop & Skurmaskin

En Sopskur är maskin som både sopar upp mindre skräp och samtidigt skurar golvet såsom en skurmaskin. Skopskurmaskiner har i regel cylinderborstar som samtidigt som de skurar, även ser till att skräp i storlekssegmentet pallflis, grus och packningsklamrar etc sopas upp i en separat behållare. En sopskurmaskin är idealisk för miljöer såsom lager, industri och verkstad.